Raport ESPI nr 3/2011. Korekta raportu ESPI nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku

12.01.2012

Treść raportu:
W związku z oczywistą omyłką pisarską w opublikowanym raporcie bieżącym ESPI nr 2/2012 z dnia 12.01.2012 r. Emitent poniżej przedstawia korektę do przedmiotowego raportu:
Było:
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 12.10.2012 roku
Powinno być:
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 12.01.2012 roku

Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje skorygowany załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku. Korekta wynika z błędnego sformatowania załącznika.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 2/2012 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania