Raport ESPI nr 2/2017. Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

12.01.2017

Zarząd INTERNITY SA realizując uchwałę nr 3 NWZ INTERNITY SA z dnia 1 grudnia 2016 roku informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 roku Spółka INTERNITY SA nabyła łącznie 115.657 sztuk akcji własnych po cenie 1,12 zł za jedną akcję o łącznej wartości 129 535,84 zł.

Nabyte akcje stanowią 1,39% łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 1,39% głosów na WZA Spółki.

Proces nabycia akcji przebiegał zgodnie z ogłoszoną przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2016 roku publiczną Ofertą Zakupu Akcji Spółki INTERNITY SA, opublikowaną pod adresem Odkup Akcji

Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada 115.657 sztuk akcji własnych stanowiących 1,39% łącznej ilości akcji dających prawo do 1,39% głosów na WZA Spółki.