Raport ESPI nr 2/2013. INTERNITY SA-wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%

27.06.2013

Zarząd „INTERNITY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERNITY SA w dniu 27 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania