Raport ESPI nr 2/2011. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

12.01.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA, które odbyło się w dniu 12.01.2012 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania