Raport ESPI nr 2/2021. Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

26.05.2021

Zarząd Internity SA informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Internity SA podziału zysku netto za 2020 rok.

Zarząd rekomenduje, aby zysk netto za rok od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 2 701 849,70 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Dodatkowo Zarząd proponuje podział kapitału rezerwowego i przeznaczenie kwoty 290 400,64 złotych na wypłatę dla akcjonariuszy, tak by kwota dywidendy wyniosła 0,38 zł (słownie: 38 groszy) na 1 akcję.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.