Raport EBI nr 9/2019. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 11 czerwca 2019

16.05.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2019 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu:

1)   treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

2)   wzór pełnomocnictwa,

3)   projekty uchwał,

4)   informacja o liczbie akcji spółki.

Zarząd informuje, że sprawozdania będące przedmiotem obrad ZWZ zostały ogłoszone w Raportach rocznych (komunikaty 7/2019 oraz 8/2019) w dniu 9 maja 2019 roku.

 

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania