Raport EBI nr 9/2014. INTERNITY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego WZA

4.06.2014

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 15.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał oraz informacja o liczbie akcji spółki w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania