Raport EBI nr 8/2020. INTERNITY RAPORT JEDNOSTKOWY ZA I KWARTAŁ 2020

7.05.2020

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

 

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania