Raport EBI nr 8/2013. Internity ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2013 roku

30.05.2013

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA w załączeniu.

W załączeniu również Informacja o liczbie akcji w obrocie oraz wzór pełnomocnictwa.

Sprawozdania będące przedmiotem rozpatrzenia na ZWZA zostaną opublikowane w dniu 5 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania