Raport EBI nr 7/2018. INTERNITY GRUPA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2018

30.04.2018

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania