Raport EBI nr 7/2016. INTERNITY GRUPA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016

16.05.2016

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania