Raport EBI nr 5/2019. INTERNITY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2019

30.04.2019

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania