Raport EBI nr 5/2016. Zawarcie istotnej umowy

26.04.2016

Zarząd INTERNITY SA z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu istotnej umowy przez Spółkę z podmiotem zależnym Internity Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W dniu 25 kwietnia 2016 roku zawarto umowę pożyczki od Internity Polska Sp. z o.o. na kwotę 400 tys. złotych z 5-letnim okresem spłaty. Po zawarciu tej umowy łączna wartość pożyczek od Internity Polska Sp. z o.o. dla Internity SA wynosi 3 400 tys. złotych. Terminy spłat pożyczek przypadają na lata 2018-2021.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

.