Raport EBI nr 5/2013. INTERNITY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013

15.05.2013

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania