Raport EBI nr 4/2021. INTERNITY RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2021

30.04.2021

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2021 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania