Raport EBI nr 4/2017. INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2016

14.02.2017

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania