Raport EBI nr 4/2014. Powołanie członka Rady Nadzorczej INTERNITY S.A.

17.04.2014

Zarząd „INTERNITY” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała oświadczenie akcjonariusza – podmiotu PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna, że w wyniku wykonywania uprawnień określonych w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (ii) Statutu Spółki, podmiot ten powołał pana Huberta Bojdo na członka Rady Nadzorczej Internity SA.

Informacja o kandydacie w załączeniu.

Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect