Raport EBI nr 3/2020. Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 r

30.01.2020

Zarząd INTERNITY S.A. informuje, o zawarciu umowy na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy INTERNITY SA za okres

– od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz

– od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

ze spółką WBS AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 0000099028, będącą podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3685

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.