Raport EBI nr 3/2018. INTERNITY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2017

14.02.2018

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania