Raport EBI nr 3/2015. INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2014

16.02.2015

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania