Raport EBI nr 3/2014. INTERNITY SA GRUPA INTERNITY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2013

14.02.2014

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania