Raport EBI nr 3/2013. INTERNITY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012

14.02.2013

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania