Raport EBI nr 22/2016. Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za 2016 rok

16.06.2016

Zarząd INTERNITY S.A. informuje, o podpisaniu umowy na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ze spółką IAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 60A, 01-225 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 00000441175, będącą podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3828.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.