Raport EBI nr 21/2012. Istotna umowa (wypowiedzenie)

24.07.2012

Zarząd Spółki Internity S.A. przekazuje informację o wypowiedzeniu przez Spółkę umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości (o zawarciu tej umowy Spółka informowała w komunikacie EBI nr 9/2012). Umowa dotyczy nieruchomości w miejscowości Całowanie, gmina Karczew, powiat otwocki, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych Prowadzi księgę wieczystą numer WA1O/00032306/4 (Spółka nabyła tę nieruchomość w dniu 12 stycznia 2012 roku; komunikat EBI nr 4/2012).

Nieruchomość ta to nieruchomość gruntowa o powierzchni 177.189 m2 położona w miejscowości Całowanie gmina Karczew (ok. 30 km od Warszawy)
Zarząd informuje jednocześnie, że posiada operat szacunkowy niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, wg którego oszacowana wartość rynkowa nieruchomości przy zbywaniu całości nieruchomości wynosi 9.872 tys. złotych, natomiast w przypadku zbycia działek składających się na tę nieruchomość pojedynczo 12.601 tys. złotych. Spółka nabyła nieruchomość za cenę 3.767 tys. złotych.

Spółka traktuje nieruchomość jako nieruchomość inwestycyjną.