Raport EBI nr 2/2024. Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

25.01.2024

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

 

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2023 rok – 20 maja 2024 roku

Raport za IV kwartał 2023 rok – 14 lutego 2024 roku

Raport za I kwartał 2024 rok – 15 maja 2024 roku

Raport za II kwartał 2024 rok – 12 sierpnia 2024 roku

Raport za III kwartał 2024 rok – 8 listopada 2024 roku

Raport za IV kwartał 2024 rok – 14 lutego 2025 roku

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.