Raport EBI nr 2/2023. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2022

14.02.2023

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania