Raport EBI nr 2/2022. INTERNITY RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2021

14.02.2022

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania