Raport EBI nr 2/2021. INTERNITY RAPORT JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ 2020

12.02.2021

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku

 

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania