Raport EBI nr 2/2020. Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

29.01.2020

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

 

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2019 rok – 27 kwietnia 2020 roku

Raport za IV kwartał 2019 rok – 14 lutego 2020 roku

Raport za I kwartał 2020 rok – 30 kwietnia 2020 roku

Raport za II kwartał 2020 rok – 31 lipca 2020 roku

Raport za III kwartał 2020 rok – 30 października 2020 roku

Raport za IV kwartał 2020 rok – 12 lutego 2021 roku

 

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.