Raport EBI nr 2/2017. Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

24.01.2017

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2016 rok – 24 maja 2017 roku

Raport za IV kwartał 2016 rok – 14 lutego 2017 roku
Raport za I kwartał 2017 rok – 15 maja 2017 roku
Raport za II kwartał 2017 rok – 14 sierpnia 2017 roku
Raport za III kwartał 2017 rok – 14 listopada 2017 roku
Raport za IV kwartał 2017 rok – 14 lutego 2018 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.