Raport EBI nr 2/2016. INTERNITY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015

15.02.2016

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania