Raport EBI nr 2/2014. RAPORT ZA IV KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

14.02.2014

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania