Raport EBI nr 2/2013. INTERNITY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012

14.02.2013

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania