Raport EBI nr 2/2012. Projekty Uchwał na NWZ na 12.01.2012 (z uwzględnieniem wniosku)

11.01.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA zaplanowane na dzień 12 stycznia 2012 roku.
Projekty te uwzględniają zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 KSH przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zmiany dotyczą
– treści Regulaminu Rady Nadzorczej (załącznik do Uchwały nr 6);
– treści Uchwały nr 7 w sprawie zmiany w Statucie Spółki (zmiany dotyczą Artykułu 13 Statutu – Rada Nadzorcza)
– treści uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany w Uwale nr 7).

Projekty uchwał, tekst jednolity Statutu oraz regulamin RN w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania