Raport EBI nr 18/2023. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2023

10.11.2023

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania