Raport EBI nr 18/2021. KOREKTA RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO ZA III KWARTAŁ 2021

4.11.2021

Zarząd INTERNITY SA publikuje skorygowany raport skonsolidowany kwartalny za III-ci kwartał 2021 roku (korekta do raportu kwartalnego EBI 16/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku)

Wyniki i podstawowe dane finansowe nie uległy zmianie.

Skorygowany raport zawiera poprawione (aktualne) dane liczbowe w Pasywach bilansu (strona 07).

W wyniku błędu edytorskiego raport pierwotnie publikowany zawierał błędne dane.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Pliki do pobrania