Raport EBI nr 18/2016. INTERNITY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016

14.11.2016

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania