Raport EBI nr 18/2013. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013

14.11.2013

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania