Raport EBI nr 17/2020. INTERNITY RAPORT JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ 2020

30.10.2020

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania