Raport EBI nr 17/2016. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 1.12.2016 z projektami uchwał

4.11.2016

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lokal 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 1 grudnia 2016 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał oraz informacja o liczbie akcji spółki w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania