Raport EBI nr 17/2013. RAPORT ZA III KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

14.11.2013

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania