Raport EBI nr 17/2012. Projekty Uchwał na NZWA zwołane na dzień 28.06.2012 roku

1.06.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA zaplanowane na dzień 28 czerwca 2012 roku.

Projekty uchwał, raporty roczne zawierające sprawozdania będące przedmiotem zatwierdzenia przez NWZ oraz opinie i raporty biegłego rewidenta w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania