Raport EBI nr 16/2023. KOREKTA RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO ZA II KWARTAŁ 2023

10.11.2023

Zarząd INTERNITY SA publikuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał 2023 roku (korekta do raportu kwartalnego EBI 12/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku) i informuje, że w wyniku pomyłki zaniżone zostały przede wszystkim przychody Grupy. Ten błąd nie miał jednak wpływu na opublikowane wyniki brutto, netto czy EBITDA. Błąd został przez nas rozpoznany podczas liczenia wyników za trzeci kwartał.

W Liście Prezesa Zarządu skorygowano odpowiednio dane dotyczące przychodów ze sprzedaży za II kwartał.

W Rachunku zysków i strat skorygowano dane w następujących pozycjach

– Przychody netto ze sprzedaży (pozycja A, A I. oraz A IV.)

– Koszty działalności operacyjnej (pozycja B, B III. oraz B VIII)

 

Zestawienie zmian znajduje się w załączonym pliku.

 

Wyniki Grupy oraz pozostałe dane finansowe nie uległy zmianie. Przepraszamy za naszą pomyłkę.

W załączeniu skorygowany raport.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Pliki do pobrania