Raport EBI nr 16/2021. INTERNITY RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2021

3.11.2021

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2021 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Pliki do pobrania