Raport EBI nr 16/2019. INTERNITY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2019

14.08.2019

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania