Raport EBI nr 16/2017. INTERNITY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017

14.11.2017

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania