Raport EBI nr 16/2013. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013

14.08.2013

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku (skonsolidowany).

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Pliki do pobrania