Raport EBI nr 16/2012. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 28 czerwca 2012 roku

1.06.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania