Raport EBI nr 15/2021. INTERNITY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2021

30.07.2021

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Pliki do pobrania