Raport EBI nr 15/2017. INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2017

14.08.2017

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania